Regenboogviering

Op 11 oktober a.s. is het Coming Out Dag. Daarom organiseert het Beraad van Kerken op zaterdag 07 oktober een Regenboogviering in de Sint Cathrien, Kruisbroederhof 4 te ’s-Hertogenbosch. Het thema van de viering is “Ik heb jou/Jou nodig”.

Tijdens de viering zullen diverse voorgangers van verschillende geloofsgemeenschappen een bijdrage leveren. Ook vertegenwoordigers uit de Regenbooggemeenschap nemen tijdens de viering een bijzondere plaats in. Door verhalen, liederen, dans, gebed en stilte vieren we de veelkleurigheid van vrijheid.  Deze 7de editie werken verder mee koor Melodiek o.l.v.  Marcel van de Maeden en de dansers van de vooropleiding hedendaagse dans zorgen voor kleurrijke beweging in de viering.

Iedereen is van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de Regenboogviering. Na afloop is er tijdens de Regenboogborrel gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten.

Het Beraad van Kerken ‘s-Hertogenbosch zet zich in om de eenheid en de verbondenheid tussen kerken en christenen te bevorderen. We geven hiermee o.a. uiting aan door het organiseren van deze Regenboogvieringen.