Regenboogviering op 15 oktober

Op 11 oktober a.s. is het Coming Out Dag. Daarom organiseert het Beraad van Kerken op zaterdag 15 oktober een Regenboogviering in de Grote Kerk, Kerkplein te ’s-Hertogenbosch. Het thema van de viering is “Samen Sterk!?”.
Tijdens de viering zullen diverse voorgangers van verschillende geloofsgemeenschappen een bijdrage leveren. Ook vertegenwoordigers uit de Regenbooggemeenschap nemen tijdens de viering een bijzondere plaats in. Door verhalen, liederen, dans, gebed en stilte vieren we de veelkleurigheid van vrijheid. Deze 6de editie werken verder mee Gospelkoor “Higher Ground” o.l.v. Brechtje Verboven en pianist Jos Ende en de dansers van de Vooropleiding Hedendaagse Dans zorgen voor kleurrijke beweging in de viering.

Iedereen is van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de Regenboogviering. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten.

Het Beraad van Kerken ‘s-Hertogenbosch zet zich in om de eenheid en de verbondenheid tussen kerken en christenen te bevorderen. We geven hiermee o.a. uiting aan door het organiseren van deze Regenboogvieringen.