Over het beraad

Tot op heden is het Beraad actief op het terrein van oecumenische vieringen, informatie uitwisseling en op het terrein van de diaconie: zorgen voor mensen die aan de kant komen te staan. Maar publiciteit bleef veel achterwege.

Van tijd tot tijd treedt het Beraad met activiteiten naar buiten, maar het is voor iedere christen niet gemakkelijk om geïnformeerd te worden over de zaken waarmee het Beraad bezig is. Bovendien zullen we aangeven welke activiteiten u in de komende periode kunt verwachten. En graag willen wij u ook een platform geven om uw mening over de oecumene, de samenwerking van de alle christelijke kerken in de stad, te laten horen. Want alleen door samen aan de oecumene te werken zullen we de eenheid ook feitelijk dichterbij brengen.Dus aarzel niet om uw mening of reacties aan ons te laten horen.

Sommigen denken dat de oecumene iets was voor de tweede helft van de vorige eeuw en dat we weer allemaal terug zijn in onze vertrouwde kerkgemeenschap. Toch is juist in onze tijd het belang van het samen optrekken van de christelijke kerken belangrijker dan ooit.Wij staan voor de taak om de eenheid weer een stap dichterbij te brengen. Het zoeken van de huidige mens naar spiritualiteit nodigt ons uit om het christelijke ideaal van vrede en rechtvaardigheid gezamenlijk aan te reiken.

 

Geef een reactie