Regenboogviering “all Inclusive” – ticket to diversity

Zaterdag 05 oktober 2019, 16.30 uur |  Stadsklooster San Damiano

Op 11 oktober a.s. is het weer Coming Out Dag. Daarom organiseert het Beraad van Kerken ook aan het begin van de Coming Out Week weer een Regenboogviering. Deze keer op zaterdag 5 oktober, om 16.30 uur in het Stadsklooster San Damiano. Het thema van de viering is “all inclusive, ticket to diversity”.

Tijdens de viering zullen diverse voorgangers van verschillende geloofsgemeenschappen een bijdrage leveren. Ook vertegenwoordigers uit de LHBTi-gemeenschap nemen tijdens de viering een bijzondere plaats in. In de viering maken we een reis en vieren we diversiteit en inclusief denken en doen.

Het koor Melodiek van de San Salvatorgeloofsgemeenschap, o.l.v. Hans Waegemakers  zal de viering en samenzang muzikaal ondersteunen. Yente van Hulst zal als solist enkele liedjes zingen en ook van de aanwezigen zal een actieve inbreng worden verwacht.

Alle kerken, kerkelijke denominaties, geloofsbewegingen en inwoners van ’s-Hertogenbosch zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de Regenboogviering en inclusiviteit en diversiteit met elkaar te vieren. Na afloop van de viering is er gelegenheid om, onder het genot van een drankje, elkaar te ontmoeten en na te praten.

Het Beraad van Kerken ‘s-Hertogenbosch zet zich in om de eenheid en de verbondenheid tussen kerken en christenen te bevorderen. We geven hiermee o.a. uiting aan door het organiseren van deze Regenboogvieringen.