Bestuur

voorzitter: ds. Erica Scheenstra

secretaris: Franneke Hoeks  (beraadvankerkendenbosch@gmail.com)

penningmeester: dhr. J.H. Wierenga

Bankrekening Beraad van Kerken ’s-Hertogenbosch: NL43 TRIO 0788 7823 12