Openluchtviering op 12 juli


In het kader van de Bossche Zomer organiseert het Beraad van Kerken op zondag 12 juli een openluchtviering op de Parade. De viering, met als thema ‘Groeikracht’, begint om 11.15 uur en bezoekers kunnen plaatsnemen op het terras.

In de viering kijken we met nieuwe ogen naar de periode van corona, lockdown en onzekerheid. Wat hebben we geleerd? Wat willen we meenemen? Wat willen we zaaien voor de toekomst? We hopen dat veel mensen met ons op zoek willen gaan naar antwoorden op deze vragen.

Mensen vanuit de verschillende kerken en geloofsgemeenschappen gaan voor in deze openluchtviering. Kinderen zijn van harte welkom, zij spelen een actieve rol in de viering. Het koor Melodiek van de San Salvatorgemeenschap, o.l.v. Marcel van der Maeden, zorgt voor de muzikale ondersteuning.

Het Beraad van Kerken ‘s-Hertogenbosch zet zich in om de eenheid en de verbondenheid tussen kerken en christenen te bevorderen. Het organiseren van vieringen over de grenzen van de verschillende kerken heen is een van de activiteiten van het Beraad.