Jumbo Headline!

Got something important to say? Then make it stand out by using the jumbo headline option and get your visitor’s attention right away.

Call to Action

Het Beraad van Kerken ’s-Hertogenbosch zet zich in om eenheid en verbondenheid tussen kerken en christenen te bevorderen. Vanuit onderlinge verbondenheid wil het Beraad van Kerken een bijdrage leven aan de kwaliteit van samenleven in onze stad. Het Beraad van Kerken organiseert de jaarlijkse viering bij Jazz in Duketown, de Regenboogviering  en het  Paasvuur op de Parade. Daarnaast is het Beraad is betrokken bij de organisatie van de 4-mei herdenking in de Grote Kerk en de Volkskerstsamenzang in het Provinciehuis

De aangesloten kerken verzorgen onder andere

  • vieringen op zondag met ontmoeting na afloop
  • vieringen bij speciale gelegenheden zoals doop, huwelijk, uitvaart en ziekenzegening.
  • koffie- en ontmoetingsmomenten los van vieringen

De kerken zijn via de diacaonie betrokken bij rouwverwerking, ziekenbezoek en armoedebestrijding. Zij bieden professionele steun en ondersteuning op het gebied van levensvragen en zingeving.  Eenzaamheid kan een reden of gevolg zijn van het zoeken naar zin en betekenis.
Behoefte aan een goed gesprek stuur een mail naar eengoedgesprek@pgdenbosch.nl.

Bij het Beraad van Kerken ’s-Hertogenbosch zijn onderstaande kerken en geloofsgemeenschappen aangesloten.
Voor het aanbod per kerk zie de websites van de aangesloten kerken

Gereformeerde kerk Vrijgemaakt
Evertsenstraat 35, ‘s-Hertogenbosch – website

Evangelische gemeente Parousia
‘s-Gravensandestraat 1b, ’s-Hertogenbosch – website

Protestantse gemeente ’s-Hertogenbosch
Kerkstraat 20, ’s-Hertogenbosch – website

Evangelische huiskerk Rafael
Kruisherenborch 10, Rosmalen – website

Nieuw Apostolische kerk
Evertsenstraat 1, ‘s-Hertogenbosch – website

Protestantse gemeente Engelen
De Kerkhof 3, Engelen –  website

San Salvator gemeenschap
Schaarhuispad 131, ’s-Hertogenbosch – website

Parochie pastorale eenheid Heilige Maria en Heilige Johannes (St. Jan)
Choorstraat 1 5211 KZ ’s-Hertogenbosch – website

Pinkstergemeente De Toevlucht,
Evertsenstraat 33-33a, 5224HN Den Bosch – website

Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen te den Bosch
Heerendonklaan 62, 5223XZ Den Bosch – website

Den Bosch Chinese Christian Church
Helftheuvelpassage 115, 5224 AC ’s-Hertogenbosch – website

The Redeemed Christian Church of God Tabernacle of His Glory
Troelstradreef 160, 5237DE, ‘s-Hertogenbosch – website