Wat is de toekomst van de oecumene?

Dit jaar is het 70 jaar geleden dat de Wereldraad van Kerken in Amsterdam werd opgericht. Momenteel zijn er 350 kerkgenootschappen lid, die 500 miljoen christenen vertegenwoordigen in 110 landen. Vanaf het begin was het niet alleen de verbondenheid in Christus die de leden samenbond en inspireerde tot wereldwijde samenwerking, maar ook – men had de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog nog scherp voor ogen – de inzet voor vrede en recht.  Na de oprichting van de Wereldraad volgde de oprichting van de Raad van Kerken in Nederland. Er zijn jaren van groot élan geweest. Er zijn ook tijden van verkoeling van de relaties tussen kerken geweest. Hoe is de stand van zaken nu? En wat kunnen we voor de toekomst verwachten?
Mgr. Gerard de Korte, Bisschop van ‘s-Hertogenbosch, laat zijn licht over deze vragen schijnen en gaat met ons in gesprek.
Deze avond wordt georganiseerd door  het Beraad van Kerken ‘s-Hertogenbosch

Dinsdagavond 19 maart 20.00-22.00 uur. Inloop vanaf 19.45 uur.
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Evertsenstraat 35 in ‘s-Hertogenbosch
Toegang is vrij