Vuur op de Parade verbindt Christenen in ‘s-Hertogenbosch

vuuropdeparade2

Het Beraad van Kerken in ‘s-Hertogenbosch heeft zich vanaf het moment van oprichting in gezet voor de eenheid en de verbondenheid tussen kerken en christenen te bevorderen.

Vanuit dit perspectief heeft zij het initiatief genomen om op zaterdag 19 april om 19.15 uur tot 20.45 uur, vlak voor de Paaswake, een vuur te ontsteken in het midden van de Parade in ‘s-Hertogenbosch.

Alle kerken, kerkelijke denominaties, geloofsbewegingen en alle mensen van goede wil, zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Veel voorgangers, predikanten en kerkbesturen, en andere belangstellenden die voor eenheid kiezen, hebben aangegeven hierbij aanwezig te willen zijn.

We willen aan deze verbondenheid uiting geven door een gezamenlijk licht te ontsteken op de Parade en hieraan onze Paaskaars of Lantaarn aan te steken en dit Licht mee te nemen naar onze eigen kerken.
We realiseren ons dat we onderscheiden zijn en verschillende tradities hebben, maar erkennen dat we toch een zijn in Christus die het fundament is voor ons geloof.
Wij willen dit Licht delen met heel de stad, met de straat en dus met dak- en thuislozen. Vanuit Het Inloopschip, waar daklozen terecht kunnen voor bed, bad en brood en overdag thuislozen terecht kunnen voor koffie, thee en ontmoeting, komen leden van de Werkgroep ZinSpirit rondom het vuur meevieren. Zij zullen iets vertellen over hun werk, hun present-zijn, hun delen van geloof en vertrouwen met hen wier levens en dromen gebroken zijn. In het delen van Paasbrood zal symbolisch en ritueel het verlangen om samen mens te zijn in het Licht worden gezet.

Namens het Beraad van Kerken wensen we iedereen in ‘s-Hertogenbosch mooie paasdagen toe.