“Vuur op de Parade” – Teken van verbinding en hoop

Wat verbindt mensen met elkaar? Wat geeft hen hoop. Op zaterdag 20 april organiseert het Beraad van Kerken van 20.00 tot 21.00 uur “Vuur op de Parade”. Rondom het aansteken van het vuur staan we stil bij wat ons verbindt en hoop geeft. Om 20 uur start het programma vol bezinning, muziek en verhalen.

Ds. Erica Scheenstra zal het uur leiden en Franneke Hoeks vertelt een verhaal. Samen zingen we een aantal liederen en luisteren we naar zang van Eefje Jansen en diverse solisten die hun muzikale medewerking verlenen aan “Vuur op de Parade”.

Bisschop Gerard de Korte zal het vuur ontsteken. Vertegenwoordigers van kerken en geloofsgemeenschapen ontsteken een kaars of lantaarn aan dit vuur. Zij nemen deze vlam mee naar hun eigen kerk, kapel of gebedsruimte. Op deze manier verspreid het licht zich over onze stad en luiden we het Paasfeest gezamenlijk in. Met Pasen vieren we dat Jezus uit de dood is opgestaan en dat licht en leven winnen van donker en dood.

Alle kerken, kerkelijke denominaties, geloofsbewegingen en inwoners van ’s-Hertogenbosch zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. Veel voorgangers, predikanten, kerkbesturen, en andere belangstellenden die voor vrede en eenheid kiezen, hebben aangegeven bij het “Vuur op de Parade” aanwezig te zijn. We willen niet alleen het licht delen met de kerken maar ook met dak-en-thuislozen. Mensen van het Inloopschip zullen tijdens het vuur op de Parade hun brood met ons delen.

Het Beraad van Kerken ‘s-Hertogenbosch zet zich in om de eenheid en de verbondenheid tussen kerken en christenen te bevorderen. We geven uiting aan onze verbondenheid door een gezamenlijk licht te ontsteken op de Parade. Het Beraad van Kerken wenst iedereen in ’s-Hertogenbosch mooie paasdagen toe!