Vuur op de Parade

vuur op de paradeOp zaterdag 26 maart organiseert het Beraad van Kerken van 19.00 tot 20.00 uur het Vuur op de Parade. Het Beraad van Kerken ‘s-Hertogenbosch heeft zich vanaf het moment van oprichting ingezet om de eenheid en de verbondenheid tussen kerken en christenen te bevorderen. Het gezamenlijk ontsteken van het vuur, vlak voor de Paaswake, onderstreept de onderlinge verbondenheid.

We geven uiting aan onze verbondenheid door een gezamenlijk licht te ontsteken op de Parade en hiermee onze Paaskaars of Lantaarn aan te steken. Vanuit het Vuur op de Parade wordt het Licht meegenomen naar de verschillende kerken om zo het Paasfeest in te luiden. Met Pasen vieren we dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan. Dit Bijbelverhaal is gekozen tot één van de 10 mooiste Bijbelverhalen van onze stad. Het Vuur op de Parade is een mooie manier om samen bij dit verhaal stil te staan.

We willen niet alleen het licht delen met de kerken maar ook met dak-en-thuislozen. Tijdens het Vuur op de Parade zal de werkgroep ZinSpirit aanwezig zijn. ZinSpirit is betrokken bij het Inloopschip, waar daklozen terecht kunnen voor bed, bad en brood en overdag thuislozen terecht kunnen voor koffie, thee en ontmoeting. ZinSpirit zal tijdens het Vuur op de Parade vertellen over hun werk, hun present-zijn en hun delen van geloof en vertrouwen met mensen wiens levens en dromen gebroken zijn.

Alle kerken, kerkelijke denominaties, geloofsbewegingen en geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Veel voorgangers, predikanten en kerkbesturen, en andere belangstellenden die voor vrede en eenheid kiezen, hebben aangegeven bij het Vuur op de Parade aanwezig te zullen zijn.
Namens het Beraad van Kerken wensen we iedereen in Den Bosch mooie paasdagen toe.