Licht op de Parade

Op zaterdag 15 april organiseert het Beraad van Kerken van 19.15 tot 20.00 uur het Licht op de Parade. Het Beraad van Kerken

‘s-Hertogenbosch heeft zich vanaf het moment van oprichting ingezet om de eenheid en de verbondenheid tussen kerken en christenen te bevorderen. Het gezamenlijk ontsteken van het Licht, vlak voor de Paaswake, onderstreept de onderlinge verbondenheid. We geven uiting aan onze verbondenheid door een gezamenlijk licht te ontsteken op de Parade en hiermee onze Paaskaars of Lantaarn aan te steken. Vanuit het Vuur op de Parade wordt het Licht meegenomen naar de verschillende kerken om zo het Paasfeest in te luiden.

Met Pasen vieren we dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan. Het licht is symbool voor hem. Hij verlicht ons leven. Dat willen we vieren en dat licht willen we verspreiden en delen.

Alle kerken van Den Bosch, kerkelijke denominaties, geloofsbewegingen en geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Veel voorgangers, predikanten en kerkbesturen, en andere belangstellenden die voor vrede en eenheid kiezen, hebben aangegeven bij het Licht op de Parade aanwezig te zullen zijn.

Namens het Beraad van Kerken wensen we iedereen in Den Bosch mooie paasdagen toe.