James Kennedy en Erik Borgman te gast in Den Bosch

Donderdag 23 januari 2014 vindt er in ’s-Hertogenbosch een oecumenische bijeenkomst plaats in het kader van de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen. De gebedsweek vindt in 2014 plaats van 19 tot 26 januari. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Classis ’s-Hertogenbosch van de Protestantse Kerk in Nederland en het Bisdom van ’s-Hertogenbosch.

Thema van deze bijeenkomst is:

Geloof in de publieke ruimte

het publieke belang van religie en christendom

Over dit thema zullen spreken

James Kennedy

James KennedyJames Kennedy (1963) is hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Als kind van een Amerikaanse vader en Nederlandse moeder groeide hij op in de cultuur van beide landen. Hij studeerde Buitenlandse Betrekkingen, Theologie en Geschiedenis aan verschillende universiteiten in de Verenigde Staten. Als historicus onderzoekt hij de ontwikkeling van collectieve deugden in Nederland in de afgelopen decennia.

Evenals in Amerika, thuisland van historicus James Kennedy, speelt religie in Nederland een rol in de vormgeving van maatschappelijke instellingen en ideeën. Wat is de rol van de kerken in dat publieke domein? Door wetswijzigingen en kerkverlating hebben ze de afgelopen anderhalve eeuw afstand moeten nemen van hun dominante positie in de samenleving en hun pretenties moeten bijstellen.

Kerken vormen hun leden en onderwijzen hen hoe ze zich buiten de muren van de kerk in het publieke domein kunnen opstellen. Kerken kiezen ook daarin hun eigen wegen. De ene kerk probeert gastvrij te zijn door tijdens de preek in de kerkbanken een pepermuntrol te delen. De andere kerk organiseert vrijwilligerswerk in de wijk.

Wat is de positie van de kerk in moderne, seculiere, democratische samenlevingen? Zijn kerken verenigingen en behoren ze zich als zodanig te gedragen? Of hebben ze hogere doelstellingen en moeten ze zich als goddelijke instellingen presenteren?   James Kennedy pleit voor de kerk als contrasterende gemeenschap, die zowel onderdeel is van de seculiere samenleving als daar, net als de kerktorens, boven uitstijgt.

 

Erik Borgman   

Erik BorgmanErik Borgman (1957) is lekendominicaan en hoogleraar theologie van de religie, in het bijzonder het christendom, aan de Universiteit van Tilburg.   Zijn interesse gaat uit naar hedendaagse cultuur, fundamentele theologie, en naar theologie en  (inter­disciplinaire) wetenschapsbeoefening.

Geloof moet je niet teveel laten zien en van gelovigen moet je niet te veel last hebben, meent de pu­blieke opinie. Gelovigen met een tegendraadse mening gelden als probleem. Tegen deze dominante visie in stelt Erik Borgman dat een tegendraads geloof maatschappelijk onmisbaar is. Het is de grond­slag van de samenleving.

We kunnen alleen een gemeenschap vormen, meent Borgman, als we ervan uitgaan dat alle mensen de moeite waard zijn. Als we geloven dat er iets is tussen mensen dat niet onmiddellijk zichtbaar is, maar dat kan worden aangesproken, en als het tot spreken komt anderen en onszelf raakt. Dit geloof is op tal van plaatsen in onze samenleving aan het werk. Maar met het oog op de toekomst, op politiek en be­stuur, is het van groot belang het expliciet en publiek te belijden.

Daartoe moeten wij weer leren spreken over wat we zijn, welke toekomst zich aandient en hoe wij ons daartoe verhouden. En vooral: waarom, in naam van wat of wie? In het noodzakelijke gesprek hierover brengt Borgman centrale noties uit de christelijke tradities in. Zoals de opvatting dat het ware en goede onder ons zijn tent heeft opgeslagen, maar zich laat vinden bij wat niet vanzelfsprekend geldt als beschaafd en ‘van ons’.

 

Programma

De samenkomst begint om 19.00 uur met een vesperviering in de St. Janskathedraal in ’s-Hertogen­bosch.

Daarna verplaatst het programma zich naar de Grote Kerk.

Het programma ziet er  als volgt uit:

19.00 uur      oecumenische vesperviering in de St. Jan

19.30 uur      ontvangst in Grote Kerk met koffie

20.00 uur      inleiding James Kennedy

20.25 uur      inleiding Erik Borgman

20.50 uur      eerste onderlinge reacties

21.00 uur      pauze

21.15 uur      onderling gesprek

21.55 uur      afsluiting officiële gedeelte

waarna voortzetting gesprek onder hapje  en drankje

 

Ieder is van harte welkom. De toegang is gratis.

 

Projectkoor  

Zoals ieder jaar wordt er een projectkoor gevormd om, onder leiding van Jamie de Goei, de vesper in de St. Jan muzikaal te ondersteunen. Zangers kunnen zich aanmelden via ericascheenstra@gmail.com. We repeteren voorafgaand aan de vesper van 18.00-18.45 uur.

Geef een reactie