Het Theologisch Atelier over ‘Barmhartigheid’

 

 

 

Op 26 februari om 19.30 uur spreekt dhr. Jan Molmans (locatiemanager Exodushuis Den Bosch) in de Kapel van Stichting Exodus (Sonniusstraat 3, ‘s-Hertogenbosch) vanuit zijn professie over het onderwerp  ‘Barmhartigheid’. We nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

In het theologisch atelier is ruimte voor ontmoeting, verdieping en bezinning. Mensen spreken met elkaar vanuit verschillende geloofsovertuigingen over eigentijds spirituele thema’s of aloude theologische begrippen. Gastsprekers krijgen de ruimte om vanuit hun ervaringsdeskundigheid of professie een thema te belichten. Meditatieve elementen zoals muziek, stilte of poëzie dragen bij aan het bezinnend karakter van dit atelier. Zo kunnen deelnemers hun eigen beeld vormen bij hedendaagse spiritualiteit. Jij bent van harte welkom bij dit nieuwe initiatief van de Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch, de San Salvator Gemeenschap en de Molukse Evangelische Kerk uit Den Bosch.

 

Persbericht TA Barmhartigheid febr. 2015 1x