Defensief Christendom en offensieve Islam (of andersom?)

Op 22 januari 2015 organiseert de classis ‘s-Hertogenbosch van de Protestantse Kerk in Nederland samen met het Bisdom ‘s-Hertogenbosch in het kader van de Bidweek voor de Eenheid van de Christenen een vesper in de Sint Jan, gevolgd door een lezing. Bisschop Polycarpus en journaliste Carolien Roelants buigen zich over het thema: Defensief Christendom en Offensieve Islam.

De aanwezigheid van de Islam confronteert het Westen met een fenomeen waarvan ze dacht dat het een gepasseerd station was: scheiding van kerk en staat. Het kleiner wordend westerse christendom heeft zich daar min of meer in geschikt. De confrontatie met een nadrukkelijk aanwezig Islam laat zien dat niet elke gelovige zich laat opsplitsen in publiek en privé. Daarmee is er een ongelijksoortige presentie en zelfverstaan van deze godsdiensten in de westerse samenleving – en op het wereldtoneel. Het westers christendom heeft door de secularisatie een ‘schutkleur” aangenomen en wordt snel kleiner. Christenen ervaren zichzelf maatschappelijk als defensief. Moslims laten in het publieke domein juist in toenemende mate hun aanwezigheid zien – door velen als offensief ervaren. Omgekeerd ervaart de islamitische gemeenschap het ‘christelijke westen’ als offensief en bedreigend.

Voorafgaande aan de lezing is er een oecumenische Vesper om 19.00 uur
Locatie: St. Jan (Parade) waarin voorgaan bisschop Polycarpus en ds. Erica Scheenstra.

De lezingen beginnen om 20.00 uur in het St Janscentrum, Papenhulst 4, ’s-Hertogenbosch (in de nabijheid van de St. Jan).
Ontvangst met koffie vanaf 19.30 uur. Na de lezingen is er een publieksgesprek o.l.v. ds. Jan de Vlieger en Ton Sip, Bisschoppelijk gedelegeerde voor de Oecumene. Toegang vrij.

Aan de vesper werkt altijd een projectkoor mee, onder leiding van Jamie de Goei. Hebt u zin om mee te zingen? Meld u aan bij ericascheenstra@gmail.com. De repetitie is voorafgaand aan de vesper, van 18.00 – 18.45 uur in een van de kapellen van de Sint Jan.

Week_vd_eenheid_2015