Nieuws

Vuur op de Parade verbindt Christenen in ‘s-Hertogenbosch

Het Beraad van Kerken in ‘s-Hertogenbosch heeft zich vanaf het moment van oprichting in gezet voor de eenheid en de verbondenheid tussen kerken en christenen te bevorderen. Vanuit dit perspectief heeft zij het initiatief genomen om op zaterdag 19 april om 19.15 uur tot 20.45 uur, vlak voor de Paaswake, een vuur te ontsteken in…

James Kennedy en Erik Borgman te gast in Den Bosch

Donderdag 23 januari 2014 vindt er in ’s-Hertogenbosch een oecumenische bijeenkomst plaats in het kader van de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen. De gebedsweek vindt in 2014 plaats van 19 tot 26 januari. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Classis ’s-Hertogenbosch van de Protestantse Kerk in Nederland en het Bisdom van…