8e Bossche lezing van de eenheid – 20 januari

WOENSDAGAVOND 20 JANUARI 2016

‘Ik was een vreemdeling, en jij hebt mij gehuisvest’
OVER OPVANG VAN VLUCHTELINGEN EN CHRISTELIJK APPÈL
met Pieter Omtzigt (tweede kamer CDA) en John van Tilborg (directeur INLIA)

De toestroom van vluchtelingen naar Europa is historisch groot. Mensen in nood zijn op zoek naar een veilige plek en komen daarvoor o.a. naar Nederland, naar onze steden en dorpen. De christelijke traditie is gevoelig voor het appèl van mensen die in nood zijn. Maar hoe doe je dat?  Mee-debatteren  op een informatieavond? Kleding en andere spullen organiseren? Een gift voor opvang ‘in de regio’? Persoonlijke ontmoetingen arrangeren? En als je politicus bent en na moet denken over de gevolgen op de langere termijn? Wat zijn de kansen op integratie? Wat zijn de demografische gevolgen? Hoe ga je om met mensen die niet in een democratie zijn gesocialiseerd? Europa als immigratiecontinent – is daar wat mis mee? Zijn er grenzen aan de hoeveelheid vluchtelingen die we kunnen opvangen? En hoe ga om met angsten voor en weerstanden tegen opvang?  Heeft de Nederlandse politiek in Europa er sowieso nog wat over te zeggen?

Twee deskundigen spreken over die verschillende perspectieven: John van Tilborg, directeur van Inlia, adviseert personen, organisaties en overheden over de opvang  van (uitgeprocedeerde) vluchtelingen. Pieter Omtzigt, woordvoerder Vluchtelingenzaken voor het CDA in de tweede kamer.
Voorafgaande aan de lezing en debat op 20 januari is er een oecumenische Vesper om 19.00 uur. Locatie: St. Jan (Parade – ’s-Hertogenbosch) Voorgangers: o.a. ds. Erica Scheenstra. De lezingen beginnen om 20.00 uur in de Grote Kerk op het Kerkpleintje ’s-Hertogenbosch. Ontvangst met koffie vanaf 19.30 uur. Na de lezingen is er een publieksgesprek o.l.v. ds. Jan de Vlieger. Toegang vrij. De Lezingen van de Eenheid worden georganiseerd in het kader van ‘Week van Gebed  voor de Eenheid’ door het Bisdom ’s-Hertogenbosch en de Classis ’s-Hertogenbosch van de  Protestantse Kerk. Informatie: ds. Erica Scheenstra: ericascheenstra@gmail.com