Roze viering niet in Sint Jan

De voorzitter van het Beraad van Kerken, ds Erica Scheenstra, vindt het teleurstellend dat bisschop De Korte de beslissing heeft genomen dat de Roze Viering niet in de Sint Jan kan plaatsvinden . We waren zo blij met de uitgestoken hand die we hebben ervaren in de toezegging dat we in de Sint Jan samen de viering op Roze Zaterdag konden gaan houden. Dat neemt niet weg dat we, als voorbereiders en voorgangers van de oecumenische gebedsviering staan achter onze overtuiging dat er op Roze Zaterdag een viering hoort te zijn waarin iedereen welkom is, en dat we ons allen geliefd mogen weten door God, die ons allen kent. Daarom staan op 24 juni de deuren van de Grote Kerk, Kerkstraat 20, open. Welkom om méé te zingen, te bidden, en te vieren. Ik zal er zijn voor jou is het thema van de viering. Als zegen en opdracht voor ons allemaal!