18 januari – lezing ‘De staat en God, rivalen in moraal’

9e Bossche Lezing van de Eenheid
met dr. Dick Akerboom en Mgr. dr. Gerard de Korte

De staat neemt op veel levensgebieden de rol van de godsdienst over. In recente besluiten over
levenseinde en orgaandonatie bv. treedt de overheid diep in in de persoonlijke levenssfeer. De
alwetendheid over de burger en haar rol op het gebied van sociale zorg en onderwijs werden
eerder aangestuurd vanuit religieuze motieven. De staat wordt in toenemende mate de publieke
zedenmeester. Is dat erg?
Godsdienst speelt op het officiële maatschappelijke speelveld een steeds kleinere rol. Achter de
voordeur en via migratie echter bloeit godsdienst in vele gedaantes ook weer meer dan ooit.
500 jaar geleden stond Luther op tegen de machthebbers van zijn tijd: ‘Hier sta ik, ik kan niet
anders!’ Zijn inzet op individuele verantwoordelijkheid, maar ook op die van scheiding van kerk
en staat beïnvloeden ons tot op de dag van vandaag. We kijken in de spiegel van Luther om
na 500 jaar het spoor te vinden in een verwarrende tijd waarin staat en godsdienst de rollen
opnieuw verdelen.
Twee deskundigen op dit gebied gaan hierover met het publiek in gesprek. Dr. Dick Akerboom
is veranderingsdeskundige, speciaal op het gebied van Middeleeuwen naar de Moderne tijd.
Mgr dr. Gerard de Korte, bisschop van het Bisdom ’s-Hertogenbosch, is in de bisschoppenconferentie
verantwoordelijk voor het beleidsterrein Kerk en samenleving.
Voorafgaande aan de lezing en debat op woensdag 18 januari is er een oecumenische Vesper om
19.00 uur. Locatie: St. Jan (Parade – ’s-Hertogenbosch) Voorgangers: o.a. ds. Erica Scheenstra.
De lezing begint om 20.00 uur in de Grote Kerk op het Kerkpleintje ’s-Hertogenbosch.
Ontvangst met koffie vanaf 19.30 uur.
Na de lezing is er een publieksgesprek o.l.v. ds. Jan de Vlieger. Toegang vrij.
De Lezing van de Eenheid wordt georganiseerd in het kader van ‘Week van Gebed
voor de Eenheid’ door het Bisdom ’s-Hertogenbosch en de Classis ’s-Hertogenbosch van de
Protestantse Kerk. Informatie: ds. Erica Scheenstra: ericascheenstra@gmail.com