Over het Beraad van Kerken

Het Beraad van Kerken ’s-Hertogenbosch zet zich in om eenheid en verbondenheid tussen kerken en christenen te bevorderen. Vanuit onderlinge verbondenheid wil het Beraad van Kerken een bijdrage leven aan de kwaliteit van samenleven in onze stad.

Bij het Beraad van Kerken ’s-Hertogenbosch zijn onderstaande kerken en geloofsgemeenschappen aangesloten. Op de websites van de aangesloten kerken vindt u informatie over diensten, vieringen en andere activiteiten.  U bent van harte welkom.

Gereformeerde kerk Vrijgemaakt
Evertsenstraat 35, ‘s-Hertogenbosch
website

Evangelische gemeente Parousia
‘s-Gravensandestraat 1b, ’s-Hertogenbosch
website

Protestantse gemeente ’s-Hertogenbosch
Kerkstraat 20, ’s-Hertogenbosch
website

Evangelische huiskerk Rafael
Kruisherenborch 10, Rosmalen
website

Nieuw Apostolische kerk
Evertsenstraat 1, ‘s-Hertogenbosch website

Protestantse gemeente Engelen
De Kerkhof 3, Engelen website

San Salvator gemeenschap
Schaarhuispad 131, ’s-Hertogenbosch
website

Parochie pastorale eenheid Heilige Maria en Heilige Johannes (St. Jan)
Choorstraat 1 5211 KZ ’s-Hertogenbosch
website

Pinkstergemeente De Toevlucht,
Evertsenstraat 33-33a, 5224HN Den Bosch
http://www.detoevlucht.net/

Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen te den Bosch
Heerendonklaan 62, 5223XZ Den Bosch
https://www.kerkvanjezuschristus.org/
Den Bosch Chinese Christian Church
Helftheuvelpassage 115, 5224 AC ’s-Hertogenbosch

Home

The Redeemed Christian Church of God Tabernacle of His Glory
Troelstradreef 160, 5237DE, ‘s-Hertogenbosch.
http://rccgtohg.org/index.php